Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
17G
zij Strekten zicli uit van de Maas tot aan den Diem-s
ster, en liet marquisaat van Antwerpen, en werden
ten Oosten mede door de MaaSj ten Westen waar-
schijnlijk door de oude rivier Striene bepaald 1)*
Plinius meldt, dat zij daar onder verschillende
namen huisden 2), en misschien zijn er dus ook
de door de Romeinen verplante Germanen onder
te verstaan 3). De Menapiers hebben meer Zuid-
waart gewoond, doch men zou mogen twijfelen,
of het uiterste Westen van Noord-Braband niet door
de Morini bezet geweesd is, die anders in Fransch en
Belgisch Vlaanderen woonden, aangezien Ptolemaeus
de monden der Maas tot Uet gebied dezes volks
betrekt 4). Ik durf evenwel niet stellig beslissen.
Wenden wij ons nu tot de aan Duitschland gren-
zende pro\ïncien, zoo vinden wij in Gelderland
(Veluwe en Graafschap Zutphen c. a.) de Chama-
ven 5), in het later dus genoemde Hamaland ; de
Tubanten in het tegenwoordige Twente 6) 5 wes-
1) Van Heurn , Ilisfé der stad en meijerije van *s Hertogen^'
hoschy D. 1. 1)1, 5 , 4i. voigg. "SVcslenHiov]) y over de Morini,
Menapii y den Porfus Itius en de Toxandri*
2) Pliuii, Hist,Nat, L. IV. C. Ty. et Harduinus ad h.1.
5) hcdehur y das Land und Volk der Bructerer» Bcrl. 1827.
S.81.
4) Zie Westendorp , over de Morini enz.
5) Zie v;inSpaen, InLtotdeIIist,van Gelderl, D,I, bl.4.
cn inzonderheid von Ledcbur , das Land and Volk der Brue^
terer y S 60. die dit omstandig aantoout.
6) Tacit, jlnn» L. l. C. Al. en de uitvoerige verklaring van
Ledehnr, S. 84. Ook wordt in eene oork-onde van bet jaar
799 Koordlwcnte Nordtuvauti genoemd. Z. Leibnilz 9 Scriptt*
rer, Gernu T. 1. p. lo3.