Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
175
zich naar gelang der omstandigheden soms uitge-
breid , soms ingeki'ompen zullen hebben. In Zuid-
Holland woonden de Caninefaten , een volk geheel
gelijk aan de.Bataven 1), en daaraan veTOant,waar-
onder zij ook soms begrepen zijn 2). De overleve-
ring plaatst er ook Katten, waarvan de naam Kat-
wijk , en dit kan men aannemen, daar de Batavie-
ren mede van dien stam waren 5), zelfs neig ik er
toe om hieronder de Caninefaten te verstaan, wier
naam blijkebjk geen stamnaam is. Voorts woonden
nog aan de kusten de Marzaten en Sturiers 4),
tusschen den Helius en het Flie. Sommigen houden
deze laatsten voor de inwoners van Stavox^en 5), en
dit komt mij niet onaannemelijk voor, daar Stavo-
ren , volgens de sage, toen eene bloeijende koop-
stad was, doch in dat geval is de opgaaf van Pli-
nius, die hen aan de Zuidzijde van den Fliestroom
plaatst, onnaauwkeurig. Hier hebben ook de Fri-
siabonen gewoond, zijnde, volgens de overlevering,
eene Friesche volkplanting, hetgeen liun naam waar-
schijnlijk aanduidt.
Het Zuiden en Zuidwesten onzes lands bewoon-
den de Taxandri of Toxandri, een Duitsch volk 5
1) Tacitus, //w/. L. IV. C. i5. Cf. C.56. Plinius, 11,N.
L. IV. C.i5.
2) Tacitus ibtcU C. 79.
3) Taciti, Germ, C.29.
4) Tacitus L.IV. HUt. C.Sfi. en Plinius L.IV. C.i5.
5) Zie Plinins 11. cuni notis Dalecainpii. Sommige Codd.
lezen Tusii y dat ook Junius, Batavia y p. 28. aanneemt, en
uit den naam van zeker ondergeloopen land bij Huisduinen
Tusenland y tot de woonplaats van dit volk besluit; 't kan zijn.