Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
>m
pen op de oude bevolking dezei* gewesten; Tacitus
is daarbij onze wegwijzer, de ovei^ige Romeinsche
en middeleeuwsche schrijvers, benevens de sage,
hulpbronnen.
De Romeinen zijn bij het opgeven der Nederland-
sche volkeren verschillend te werk gegaan. Som-
migen zijn stam- of volksnamen, gelijk Batavi^
Catti^ Frisii; anderen zijn van de woonplaatssen
ontleend, b. v. Mai^sati, d. i. de aan zee gezete-
nen , zoo ook Rhijn%aten , die aan den Rhijn wonen ,
waarvan nog de dorpsnaam Rhijnzaierwoude overig
is, Caninefates ^ Morinu
De Bataven zijn het meest bekende volk op on-
zen bodem, zij woonden op het eiland door de
Waal en den Rhijn gevormd , van boven Nijmegen
af tot in Zuid-Holland, ook bezaten zij eene streek
lands tusschen Maas en Waal 1), en misschien
hebben zij zelfs in eenige plaatsen van het tegen-
woordig Noord-Braband gewoond, ten minste heeft
men bij 's Hertogenbosch een Bataafschen gelofte-
steen ontdekt 2). Intusschen is het niet wel doen-
lijk naauwkeurig hunne grenzen optegeven, daar zij
i) Caesar de B^. G. L, IV, C. lO. ex edit. Oudendorpii:
» Mosaprofluit ex monte Vosego , qui est in Jinihus LingO'^
num y et parte quadam ex Rh'jno recepta^ quae appellatur
Vahalis ^ insulamquE efficit Batauorum ^ in Oceanum in^
Jluit»*^ De plaats bij Tacitus L. II. C. 6. moet daaruit
verklaard worden , ook die inL.V.C.25. Van Wijn,
liist» Apondst. R. I. bl.29. vergist zich dus bij de verklaring
dier plaats uit Caesar.
3) VanWiju, IlisteAvondst* B. I. bladx.ïycn 3i.