Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
173
merischen offerden ^ vooral vreemdelingen, die zij
vooraf onder de steenen hadden doen doorgaan,
waai-bij zij hen met mest wierpen, hetgeen nog
ten zijnen tijde plaats had , vooral met Brabanders,
en waaruit dikwijls moorden ontstonden ; het hol
tusschen de steenen noemde men Daemonis cunnus.
Ook Picart 1) zegt dat het voormaals sterk bij deze
graven spookte, zoodat weinigen moeds genoeg had^
den dezelven des nachts voorbijtegaan. Bonifacius
beval ook derzelver vernieling, die reeds voor hem
op last der Conciliën begonnen was 2), een blijk
dat de inwoners daarbij offerden en dus vermoede-
lijk hunne Goden daar in het geheim vereerden,
of indien men de meening van Westendorp aan-
neemt 3}, dat zij aan de schimmen der overledenen
offers bi'agten, mag men dan niet besluiten, dat
dezen uit denzelfden stam gesproten waren en de-
zelfde godsdienst gehad hebben ? Waar toch vindt
men een voorbeeld , dat een volk de ontslapenen ,
die hem vreemd waren , eerde ? En hiermede bre-
ken wij deze opmerkingen af, terwijl wij ten slotte
nogmaals naar de hoogst belangrijke Verhandeling
van den Heer Westendoi'p heenwijzen.
Voor dat wij nu overgaan tot de beschoiMing
onzer godenleer, is het noodig eenen blik te wer-
1) ylntiq, van Dienthe , bl. 4gi
2) Westemlorp , Verhand, over de Hunah. bl. 92,
3) Westendorp ibid.