Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
de Fiiesche gescbiedenis weet, nooit hare eigene
koningen , maar vermits de Fi-iesche historieschrij-
vei's omtrent het heidensche tijdperk zoo zeer on-
volledig zijn en Hunesga reeds in de tiende eeuw
als een Graafschap met eigen landregt voorkomt,
is het niet vi-eemd, dat de Noormannen die Graven
(Jarlen) Koningen genoemd hebben. Wij zien diens-
volgens geciie reden om met Westendorp Ilunen
door magtigen, aanzienlijken, heeren te verklaren 1),
ofschoon wij gaarn toestemmen , dat die gesteenten,
even als de grafheuvels, slechts voor voorname
helden en vorsten zullen gesticht zijn.
De overlevering schrijft de stichting dezer gevaar-
ten ook aan de reuzen toe, doch wanneer men na-
gaat, dat onze volkssage geene mjthische reuzen kent,
en dat de berigten daaromtrent in de oude kronij-
ken voorkomende, bloot op enkele buitengewoon
groote, sterke en woeste menschen doelen, dat dit
verhaal daarenboven gekweekt is door het vinden
van ongemeen groote beenderen, diep onder den
grond, later voor die van dieren erkend, en door
de meening, dat dergelijke steenen niet door men-
schelijke kracht opeen te stapelen waren, zal men
gaarn toegeven, dat dit ijdele uitvindsels zijn, waar-
bij men zich niet behoeft optehouden.
De volkssprookjens omti-ent de hunebedden heb-
ben overigens geene opheldering noodig; Schoon-
hovius 2) verhaalt, dat de inwoners daar oudtijds
I) Westendorp, Verh, over de Iluneb. bl n8.
■j.) Zie Junii, Batavia, png. 291.