Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wijven, Kabouters en dergelijken rond; de dwaal-
lichten der moerassen zijn daarentegen reeds Chris-
telijk verfabeld, hoewel er naar alle waarschijnlijk-
heid ook in het Heidendom eene sage aan gehecht was.
Wegens de menigvuldige wateren hier te lande,
zou men ook inzonderheid mogen vei'wachten, dat
er een overvloed van volksverhalen deswegens be-
staan zou, men vindt nogtans slechts enkele aan-
duidingen. Maar misschien lag de oorzaak in den
rüstigen loop dier wateren. Fonteinen , kolken,
stortbeken leverde de natuur nergens op, en waar
men geene onverklaarbare verschijnselen zag, dacht
men ook aan geene goddelijke oorzaak. Alleen
schijnt men sagen van Nikkers, Duikers en Meer-
minnen gehad te hebben, welke laatsten op het
water zongen. De wouden, die in oude tijden een
groot deel des lands overdekten, zou men ook als
verblijfplaatsen van allerlei sagen aanzien, echter
ook hier wordt men in zijne verwachting te lern-
gesteld, hoewel er sporen van godsdienstige ver-
eering in bosschen gevonden worden; maar ik twij-
fel , of alle deze bosschen wel bewoond, of zelfs
toegankelijk geweesd zijn. In de omstreken van
Leiden hebben zich b. v. uitgestrekte wouden
bevonden, die thands tot veengraverijen dienen.
Omtrent tien voet onder de oppervlakte van den
grond ziet men overal, in den omtrek van eenige
m-en, vermolmde stammen , takken en wortels, ja
zelfs zijn er meer dan eens geheele boomen gevon-