Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
■5!W
>168
Hierdoor vervalt dan het door Westendorp aan-,
gevoerde bewijs, voor de stelling, dat de Hunne-
bedden enkel in de landen der Kelten gevonden
worden 1), ofschoon wij toestaan, dat daar de
meesten te vinden zijn. Maar bovendien, wanneer
zouden de Kelten in ons vaderland gewoond hebben ?
Hei'odotus plaatst ze in het Zuiden van Duitschland ,
Gallie en Spanje; het is waar, hij ontkent niet
uitdrukkelijk, dat zij noordelijker woonden , doch dit
laat zich echter uit zijne woorden waarschijnlijkst
opmaken. Caesar en Drusus vonden dit land, dat
bovendien door hen als buiten de gi-enzen van
Gallie gelegen, beschouwd werd, reeds van Ger-
maansche stammen bewoond, in taal, aai-d en ze-
den geheel van de Kelten verschillend, en de Frie-
sche stamsage stelt de aankomst dezes volks ruim
drie eeuwen voor Christus; zouden dan de Kelten
vóór Herodotus tijd hier gewoond hebben, of in-
dien onze voorouders van dien stam waren , waar-
om zjjn dan de Hunnebedden niet ook door hen
gesticht ?
Wij zouden nog op de vroegere beschaafdheid
der Kelten, waarvan men in deze graven geene
blijken vindt, kunnen aandringen ; vragen , of deze
steenen, veelal uit de heiden opgegraven, niet door
de Germanen of Noormannen konden opgerigt wor
den 2) , die toch ook daarvan altaren en bauta-
steenen stichtten, en of het ongerijmd is te steUen,
1) Westendorp, t. a. p. bl. 297 volgg.
2) Dit is het gevoelen vau Mone , Th, II. S. 47.