Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
167
min dat de Kimbren in Skandinavie en Noord-
Duitschland Kelten waren. Het is bekend, dat de
Kelten en Germanen twee vei-scbillende stammen
uitmaakten 1), wanneer dus Strabo de Kimbren
dan eens Kelten , dan weder 2) Germanen noemt,
mag men gerust aan zijn getuigenis alle gezag ont-
zeggen.
Evenmin is de naam van Keltisch voorgebergte
een bewijs; want deze was ontwijfelbaar van de
Romeinen afkomstig, die geene competente regters
waren, en wat de Keltische eigennamen betreft,
door Westendorp aangevoerd, als Morimarusa, (doo-
de zee) Cronium , (bevrozen) Gannascus de Kani-
nefaat, door von Wicht uit twee Keltische woor-
den gan man en ask schip zeer gelukkig vertaald,
zoo stem ik gaarne toe, dat zij uit die taal goed
verklaard kunnen worden, maar behalve dat de
meesten dier afleidingen gewaagd zijn, kan men ze
even gemakkelijk uit het Duitsch ophelderen. Mare
of meer is Latijn en Duitsch , en marusa is ver-
want aan het Perzische murden, het Latijnsche
mori en het Duitsche morden. Cronium zou men
(schoon ik er niet voor insta) met keronneji kun-
nen vergelijken, en wie verzekert ons dat gannascus
schipper beduidt?
1) Ook Westendorp erkent dit t. a. p. bl. i56, 211 , 2ig.
en elders. Verg. Mone , Th. I. S. 6 , i4 & l5 tf. En de
talen bewijzen dit onwederlegbaar.
2) Strabo, Geogr. L. VII. Toi^twv S' (twv Tsp^tavav)
slffi yvupiiiurctrot Zovya/x^foire xxi ICift^fOi ' eu elders:
0( 7reifUKSxv7TXi Vip/itavo) xnXoüvrcii iCi/^^poi.