Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Men beroept zich op de Kimbren, door Strabo
(L. VII) Kelten genoemd, waarmede andere schrij-
vers instemmen ; op den naam Promontorium Cel-
ticum, aan het einde van Em-opa bij de IIj]per-
boreers, en op de benamingen van sommige plaat-
sen in het Noorden, alleen uit den Keltischen taal-
stam verklaarbaar 1). Doch het is bekend, dat al-
thans ten tijde van Strabo, de Chersonesus Cimbrica
enkel door Germaansche stammen bewoond werd ,
als de Juten, Anglen, Friezen en anderen, ook
Plutarchus meldt, dat men meestal dcKimbrcn voor
Gei-manen hield, wegens hunne groote gestellen,
blaauwe oogen en omdat de Germanen aan roovers
den naam van Kimhren plegen te geven 2). Het
was dus waarschijnlijk een scheldnaam, eenigzins
gelijkstaande met het Grieksche ßccpßccpoi. Het is
■waar dat de inwoners van Wallis in Groot-Brittanje,
van Keltischen stam, zichzelve Cumri noemen,
doch Adelung beweert, dat dit woord inlanders
(eingebornen) beduidt 3), en zoo bewijst het even-
1) Wosteadorp , Verh, over de Hanehedden , LI, 221 ,
225 en 234.
2) Plularchus , in Mario, Ook Caesar, Strabo zelf,
Meia, Tacitus, Eutropius, Plinius cn anderen noemen de
Kimbren Germanen. Verg. J. von Müller, Bellum Cim-»
hricum , die aantoont boe verward de denkbeeidcn der Ro-
meinen omtrent dit volk waren. ]\!anuert, Oeogr, der Gr,
u, Römer j Th. III. twijfelt, doch naar wij meenen , te
onregt , of de Kimbren in de Chersonesus gewoond hebben.
3) Adelung, Mithridates Th. 11. S. i4G. Fcstus , de
Verb, Sign, zegt daarentegen: Cimbri lingua Gallica latro~
nes dicuntur, Veelligt beduidde het dan alleen zeeschuimers.