Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wh
Men weet, hoe gebiMikkig de kennis der Griéken-
en Romeinen was, aan al hetgeen de Noord-Euro-
pische landen aanging , en hoe zij dikwijls geheel
van elkander verschillende volkeren met een alge-
meeneu naam bestempelen; eerst gebruikte men
veelal dien van Scythen, later dien van Kelten.
Het geleei'de werk van Pelloutier, Ilisioire des Celles^
waarmede zoo gespot is, bewijst, dat men de ouden
geloovende, door geheel Europa en een gedeelte van
Azie Kelten vinden kan 1). Intusschen bekennen
sommigen der oude schrijvers, dat de uitgebreidheid,
die men aan dit volk gaf, uit onkunde ontsproot 2),
waaruit volgt, dat hij , die zich blindelings op deze
berigten verlaat, dwalen zal, immers ook de Ger-
manen worden van de ouden vaak Kelten genoemd 3).
Men kan derhalve alleen dan op hen bouwen,
wanneer hunne uitspraken door andere argumenten
ondersteund worden. Hiertoe behooren de bijzon-
derheden , welke de oude schrijvers van de ver-
schillende vokeitn opgeven, en de overblijfselen,
welke van hen in w^ezen zijn.
De naauwkeurige Herodotus is een der eersten ,
1) liist. des Celtes y L. l. Ch i. » L^s Celtes ont été
compris anciennement sous le nom général de Scythes y que
les Grecs donnaient à fous les peuples , qui habit oient le long
du Danube et au delà de ce fleuve, jusques dans le fond
du Nord.^' —^ Dezc woordcii zijri overj;i'ijoineii uit Stmbo
Geogr. Ij, I. — » Les Anciens n^assignent point d^autres
limites à la Celtique ^ que les bornes même de VEurope.^^
ibirl. p. 22*
2) Strabo , L. XI.
5) Dio Casaius, Hist* L. LïlL