Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
163
Onder alle de door ons opgenomene volkssagen is
geene moeijelijker optehelderen dan die nopens den
oorsprong der Hannebedden. De gedenksteenen
staan daar als een onwederlegbaar bewijs voor het
bestaan van een ongewoon sterk en groot volk, de
overlevering is echter onaannemelijk en de vele ge-
leerde nasporingen, daaromtrent zoo hier als elders
in het werk gesteld, konden nog geenszins de vele
zwarigheden voldoende oplossen. Men vindt de
verschillende gevoelens nopens den oorsprong dier
steenhoopen in de Vei'handcling van den lieer Wes-
tendoi'p naauwkeurig ontvouwd; zelf houdt deze
geleerde de Kelten voor derzelver stichters, welk
gevoelen zeker door vele argumenten ondersteund
wordt 1).
Wij kennen ons geene slem hierover toe , alleen
zullen wij eenige bescheidene bedenkingen opperen,
en hetgeen ons waarschijnlijk voorgekomen is, aan
het oordeel der deskundigen voorleggen.
Zijn de Kelten in het Noorden geweesd en wan-
neer ? Deze gewigtige vraag is onzes inziens nog
niet voldingend beantwoord. Men beroept zich op
de ouden en op eigennamen in het Noorden voor-
komende , en alleen uit dien taalstam verklaarbaar 2);
zien wij wat hiertegen aantevoeren is.
1) Verh, over de Hanehedden. Gron. iSaa. bl. 202 volgg«
2) Ibid. bl, 221 volgg. CU 23o volgg.