Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
161

de Friezen gemeen hebben, b. v, hals en hoofd
huis en hof ^ man en muis 1). Maar bovendien
is, gelijk wij zeiden , deze rijmtrant geheel in den
aard der taal zelve ingeweven, en vertoont zich
nog heden in menigvuldige woorden en spreekwij-
zen , zoo als sleau in sluwg, flijyiooijen, ginne^
gappen, stokstijfs met huid en haar; en de oud-
Friesche landregten, gelijk Mone zeer juist gezien
heeft, vloeijen daarvan over: Trie ende Freesch ,
berthe horen ^ lichte lioed^ heet hela enz. Ook de
Idanknabootsingen tik tak , klik klak , pief paf ^
zelfs in het Fransch, %ig %ag ^ tic tac; en dit is
het Duitsch zoo eigen, dat wij nog vaak onwille-
keurig dergelijken vormen.
Maar wanneer wij deze woorden opmerkzaam
beschouwen, vinden wij, dat zij meestal eene klank-
verandering aannemen, daarbij den regel onzer
ongelijkvloeijende werkwoorden volgende. Dit ver-
schijnsel is belangrijk, omdat het op een algemeen
grondbeginsel terugwijst, waarin sommige werkwoor-
den deelden en hetgeen dus waarschijnlijk maakt ^
dat de klankverandering (umlaut) op zich zelve geene
l) Het oudste Ncderduitsche geschrift: de Wilkoeren van
Langewolt van 'tjaar I207, draagt daarvan hier en daar
blijken, b. v. so we eenen ditfff vaet toe hoelem en tho
hornej umme gave en umme gunst; lant lundich en luede
lundichf an hrande und an broeke vnz, Meesf.al echter
zijn de voorkomende stafrijmen Friesch. De taal dezer
Willekeuren is wel meer Plalduitsch dan Hollandsch , doch
mij is geen ouder geschrift, binnen ons land in de landtaal
opgesteld, bekend. Het staat afgedrukt in de werkea van
het Genootschap Pro excoU jurts patr* D.
fik