Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
het jaar oudtijds 360 dagen telde, zoo geeft dit 120
voor elk jaargetij, dewijl de Gex^manen volgens Ta-
citus geenen herfst kenden 1), en dus juist een
groot honderdtal. Ook in het secndregt ti*eft men
sporen van de achting voor het twaalftal aan.
Bij de Hebreeuwen was dit getal insgelijks heilig ;
bij de Romeinen en Skandinaviers waren er twaalf
stemhebbende Goden , het jaar was in twaalf m^d^xi-
den verdeeld enz.
Het is hier de plaats niet, den oorsprong dezer
opmerkelijke overeenkomst in de godsdienstige denk-
beelden der oude volkeren te onderzoeken, boven-
dien twijfelen wij of men daaromtrent wel immer
tot zekerheid zal kunnen geraken, en merken dus
alleen aan, dat deze overeenstemming iu de grond-
ideeën van zooveel verschillende eerdiensten op een
algemeen erkend beginsel terugwijst, of welligt op
den oorsprong van alle deze stammen uit eene land-
streek; het onderzoek daaromtrent laten wij aan
geleerdere mannen over.
Onder de tijdsbepalingen is ook de rekening bij
nachten in stee van dagen, en bij winters voor ja-
ren in Friesland bekend geweesd, en ook dit is een
algemeen Duitsch gebruik 2), waaruit Mone meent
1) Germania , Cap. 26. Deze verdeeling liad dus haren
grond in de godsdienst. Ilarfat y even als uóg het En-
gelsche Aart^ij^/, huteekent eigenlijk, oogst, dat weder het-
zelfde is als het Deensche host (auturnmiis).
2) Taciti Germ, C. ii. Een voorbeeld vindt men in het
Syndriucht: Jera scheerna ferst is XLII nachta. Verg.
van Halsema , Verh. over den staat cn regeringsvorm in
de Ommelanden , hl. loo.