Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
il I. J „. r
154
heilig, en hangt met hunne stamsage te zamen.
Friso zwierf %even jaren rond, eer hij in Friesland
aankwam ; hij liet %even zonen na en verdeelde het
rijk in %evcn zeelanden, waarheen %even heerwegen
leidden; ook in de wetgeving hervindt men dit:
%even en veertien nachten waren regtstermijnen en
men had lueven keuren en overkeuren, de week
bestond , even als bij ons, uit %eve7i dagen 1) , en
zonder twijfel waren ook vele godsdienstplegtigheden
naar deze tijdsbepaling geregeld.
Men hervindt dit in de meeste oude godsdiensten.
Volgens Moses werd de wereld in %even dagen ge-
schapen ; het Oude en Nieuwe Testament, vooral
de Openbaring van Joannes dragen overal blijken
van dezen eerbied; bij de Perzen had het Mithra-
hol %even poorten, Ecbatana %even muren en men
had %even werkdagen; in Egypte werd de heilige
koe bij het feest van Osiris zevenmaal rondgeleid;
de Hindoos hebben %cven zonnepaarden ; Pythago-
ras achtte dit getal uitnemend hoog ; Orpheus had
%even snaren op zijne lier, en de Romein Varro
schreef een geheel wci^k over de kracht van het
getal zeven 2).
Eindelijk was ook het twaalftal in Friesland heilig.
Vandaar de telling met het groote honderd, (120)
even als in het noorden; neemt men nu aan, dat
1) Westendorp 5 l^.'Myth, bl. 261.
2) Westendorp, Oudheidk. Fcr/;. bl.89 en ni. Lucianus,
de Astrologia* A. GeUius, Noct, Att. L. IlL C. 10 en Thij-
sius ad h. 1.
■ É " ilMi ^