Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
... ..yiAUJi
152
ai:;]it werden. Wij ti-effen dit bij de meeste oude
volkeren aan , en zien tevens de priesterschap in
het bestier dier staten eene aanzienlijke rol spelen.
Het is dan ook belangrijk te onderzoeken, welken
invloed de godsdienst op de wetgeving en staatsin-
rigting in Friesland gehad heeft.
Hier doet zich als een der belangrijkste verschijn-
selen op de heiligheid van zekere getallen , zoowel
in de kerk als in den staat. Drie, zeven , negen
en twaalf waren deze gewijde getallen in Friesland.
Zoo waren het drie broeders die uit Indie naar
Friesland togen, zoo werd het goding in Wester-
wold driemaal 's jaars gehouden 5 in Fivelgo over
moordenaars en valsche munters op de drie kerke-
lijke hoogtijden regt gesproken 1) ; in Hunsingo
waren drie warven en misscliien zelfs was het ver
verspreide en waarschijnlijk uit Indie voortgevloeide
leerstuk der goddelijke drieheid in Friesland bekend,
ofschoon waj uit gebrek aan genoegzame bescheiden
zidks niet beslissen kunnen, hoezeer het overal bij
de Duitschers hervindende 2). In het synodaal
regt (Syndriucht) der Friezen straalt deze voorin-
1) Mone, Th. II. S. 76.
2) Zie Mone t. a. p, Th. I, S. 261 ♦ Th. II. S. 29, 56,
66, 92, 1^9» i56, 195, 243, 276. Wij kunnen ons niet
met den geleerden Westendorj) vereenigen , wanneer hij
[Antiquiteiten D. I. St. 4. hl. 4o5 volg.) de heidensche
drieeenheid door de vereeniging vau drie verschillende
godsdiensten verklaart. Want om van andere zwarigheden
niet te reppen, waaruit weet men, dat er slechts drie
secten geweesdzijn?