Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
de staatswetten, overleveringen en orakelen bewaai'd
en door de priesters aan de edele jeugd onderwezen.
Ook de rijkskleinoodien, vaandels en dergelijken,
plag men daar te bergen, gelijk bet heilige roode
vaandel, door Friso uit Indie medegebragt, en deze
gewoonte is reeds door Tacitus geboekt 1). De in-
komsten der tempels waren aanzienlijk, vooral schijnt
men dikwijls den gemaakten buit aan de Goden ge-
wijd te hebben, en de Ghristenprediker Ludger
zond eene menigte goud, zilver en andere kostbaar-
heden uit de heidensche tempels in Friesland naar
Utrecht.
Omtrent het leerstellige kennen wij weinig. Voort-
during na den dood en woning in hemelsche ver-
blijven , binden wij even als bij alle Duitsche stam-
men 3). Vandaar de gewoonte om den overledene
wapens en andere benoodigdheden mede in bet
graf te geven 4).
Een ander hoofddogma bij de Friezen is het
dualisme of de leer van twee grondbeginselen , dat
wij bij den geheelen Japetischen, ja zelfs bij den
Semitischen stam, met name de Hebreeuwen aan-
de Vorst schijnt daar tevens Opperpriester en de slier-
dienst hekend geweesd te zijn. Vita S, Ifillehrordi , hij
Mabillon Acta ordin, »S. Bened. Saec, III, P, I.
C. 10 & II. Verg. Mone, Th. I. S. 271. en Westendorp
N.Myth, hl. 007.
1) Tacit. Germ. C. 7.
2) Altfridi, Vita S. Ladgeti ^ L.. I. C. 3, in Actis SS.
M. Martio T. 3.
3) Westendorp, t. a. p. hl. 235.
4) Westendorp , ibid. hl. 237.