Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sporen van poetischen vorm en toor. Maar deze
dichting was evenredig aan den aard van land en
volk, zij leende geene beelden van luchtverschijn-
selen , van trotsche natuurtooneelen, zij bleef kort,
kernvol, spreukig. Forsch klonk de zang der Frie-
zen , en ware het anders, hij zou niet eigendom-
melijk zijn.
Uit dit alles laat zich de aard der Fi'iesche volks-
sage opmaken. Zij hecht zich namelijk aan som-
mige personen, meldt hunne togten en heldenbe-
drijven, wel in een fabelkleed, maar slechts met
' weinig dichting omgeven; gaat voorts tol het land
over en meldt den oorsprong en de stichting van
steden en tempelen; ook hier is alles zeer eenvou-
dig , en de godenleer, die bij de meeste volkeren
dichting is, heeft hier geene andere sporen nagela-
ten dan de namen der Goden en de herinnering
aan hunne heiligdommen, slechts enkele overblijf-
sels zijn in aloude bijgeloovigheden en gebruiken
aanwezig.
Het is echter niet te betwijfelen, zeer vele sagen
zijn uitgestorven. De zee, de wouden, de dwaal-
iTchlen in moerassen en dergelijken deden ongetwij-
feld vele sagen ontstaan , maar wij kennen ze niet
meer. Een naauwkeurig onderzoek der oud-Friesche
taal cn der plaatsnamen in den voortijd zou zeker
nog menigvuldige sporen van fabelen doen vinden;
den taalkenners zij dit bevolen.
Geheel anders dan in Friesland waren de lotge-