Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
teeldsel heb ik nergens geboekt gevonden, doch
hij moet zwart van klem' of gewaad gedacht worden.
De eerdienst van deze Godheden was in Fnes-
land tot een volledig en zamenhangend stelsel ge-
vormd en met pnesterschappen, bepaalde offeran *
den CU plegtigheden, vrijdommen en regten ver-
bonden- De invoering des Christendoms heeft dit
gebouw doen instorten, maar uit de overblijfselen
zijn nog eenige waarnenungen te trekken. De Goden
werden en in tempels (Leeren) en in heilige plaat-
sen (haraha) gediend 1); de stelling van Tacitus,
dat zij hen te verheven voor tempeldienst hielden,
kan dus , is zij waar, alleen van eenen Oppergod
Alfader verstaan worden. Het geloof aan dezen
bestond misschien eenmaal in Friesland, maar is in
<le overlevering verdwenen. Bij de tempels behoor-
den heilige boomen, bronnen en vee. De bron-
nen dienden ter reiniging, de dieren tot offeren;
bovendien was de omtrek des tempels en soms een
geheel eiland heilig; alle vete rustte, en hij die
aan mensch of dier aldaar eenig leed deed , was
heiligschender (Varg i veum, gelijk de Skandina-
viers het noemden) 2). In de heiligdommen werden
l) Mone, Th. II, S. l8. heeft zonder grond het bestaan
Tan tempels ontkend Pans Gregorias schrijft aan den En-
geisclien Koning Ethelherfus: fanorum aedificia euerte,
Beda , Jlisf. KccU L. I. C. Sa.
a) 2*00 was het b.v. op iiet heilige Foseteland , (Helgo-
land) waar zelfs niemand uit de heilige bron mogt drinken
dan stilzwijgend; hi|, die een woord sprnk , was des doods
«:huldig, eu verviel ook, volgens het algcmeene geloof,
l^t razernij j ook het heilig« vee mogt men niet aanrake«;
--- -