Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
147
deuren hunner woningen naar den noordkant en
zoo laag moesten maken , dat zij, er uitgaande,
zich voor het land hunner Noordsche onderdruk-
kers bogen; van de noorderzwetting zou ik dit ten
minste gelooven. De beelden dezer beide Goden
waren vermoedelijk gelijk aan die in het Noorden
gevonden zijn. Friesland was oudtijds rijk in wou-
den, geen wonder dan dat derzelver bescherming
eener Godheid was toevertrouwd. Maar vanwaar de
overeenkomst tusschen de Friesche en de Grieksch-
Romeinsche Diana? waarom moest eene maagdelijke
Godin bosch en jagt beschermen? Wij weten geen
voldoend antwoord. Echter is het bestaan der Godin
Fanna Waldacha, waarvan Hamconius melding
maakt 1) , genoegzaam door het eenparig getuigenis
der Concilieacten gestaafd 2), en wij zullen haar
ook in Holland ontmoeten. Hamconius stelt haar
met een boog in de hand voor.
Meer in aanzien en uitgebreider was nogtans de
eerdienst der Godin, die onder den naam Meda
door de maagden, Freda door de vrouwen werd
aangeroepen. 3). Zij heeft eene groote overeen-
komst met de Skandinavische Freija, zoo dat wij
haar bijna voor dezelfde Godin zouden houden, en
ook wegens het volksbijgeloof omtrent katten , tot de
vereering van deze besluiten. Ook de raaf speelt
1) Hamcouii, Frisia, p.ig. 69' cn 97.
2) Westeudoi j), N.Myth, 1)1. i3j. Namelijk onder den
naam Diana.
3) Hamconius , 11. pag, 68 & 97.
10*