Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmmm
156
twijfelingen zijn ong^rond, daar Altfridus, een
schrijver der negende eeuw en die, als de leerling
van den H, Ludger, zeer goed oiiderrigt was, Fosete
duidelijk eenen God noemt 1).
Odin en Thor bchoorcn tot de Skandinavische
godenleer, 'ofschoon de laatste ook in Duitschland
genoegzaam bekend was, en zijn op de Noord-
eilanden door de Denen of Noormannen .overgebragt,
Zij werden echter door de Friezen zeer in achting
gehouden. Westendorp beweert 2) , dat de eerbied
voor het Noorden , waarvan men de sporen in de
oud-Friesche wetten en gewoonten aantreft, op deze
dienst betrekking heeft, en dit is in de daad niet te
ontkennen, evenwel mag men twijfelen of niet sommi-
gen dezer gewoonten overblijfselen van de slavernij
zijn, waaronder de Friezen gebukt gingen, toen zij de
Fosta en geeft heider afbeeldingen in plnat op , namelijk Pbo-
setum naakt, met twee vleugels , een helm op het hoofd en
een schild aan den linkerarm; Phoseta als eene vrouw met
lang haar, bloolsbo'ofds , een kleed met korte mouwen en
muilen aan, in de regterhand een pijl en in de linker drie
korenaren; doch wie zegt ons, of dit Fosete is?
1) Altfridus iu Vifa St* Ludgeri ^ L. I, C. 4. in Actis
SS. M, Martio X. 3. zegt, dat Ludgerus overstak naar een
eiland , quae a noinine Dei suifalsi , Fosete , Foseteslandt
est appellata, et destruxit ejusdem Fosetis fana*
2) Jaarh. voor Gron. St 1. bl. Verh. over de N. My~
fAoA bl. 246. Oudheidk* Verhand. h\. loj, Ook Monet. a.p,
Th. II. S. 82. Zie over dcr\ noorderboom eu bet noorder-
strand, het oude Hunsingoèr Landrecht y bl. 20 & 2i. in de
Werken van het Genootschap Pro excol, 3urc Patr. 1), H.
Men wil dat het Friesche strand beteekent, ik houd
bet liever voor het Noord.sche haf zee j nordh^f ^ de
Koordzee.