Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
schen voortijd , die jammerlijk verwaarloosd is.
Indien men zich dit vak met ernst wilde aantrek»
ken, zou er zeker in de oude kronijken, vooi-al in
de Friesche, ruime stof daarvoor gevonden worden.
Gaarn had ik meer stalen daarvan opgenomen, doch
gebrek aan genoegzame bronnen, dwingt mij, met
deze twee verhalen mij te vergenoegen.
§. 7.
Na de overige sagen der Fi'iezen afgehandeld te
hebben, komen wij nu tot diegenen, welke op
hunne godsdienst betrekking hebben; wij gaven
enkel fragmenten, want zonder naauwkeurige ken-
nis aan alle de bronnen, is eene volledige voorstel-
ling dezer godenleer onuitvoerbaar, en hiertoe is
nog te weinig voorgewerkt. De voornaamsten dezer
bronnen zijn vooi'eerst de Vitae Sanctorum, de be-
sluiten der Conciliën, de Wetten der keizers, de
oud-Friesche landregten en de Kronijken der mid-
deleeuwen ; ten tweede de latere Ki'onijken, inzon-
derheid de Latijnsche Kronijk van Ilamconius;
deze is een hoofdbron , cn hij heeft uit de ge-
noemde oudere werken zoowel als uit de volksover-
levering geput; na hem komt vooral de geleerde
Westendorp in aanmei'king, wiens beki-oonde Ver-
handeling over de Noordsche mythologie tot nog
toe het volledigste geschrift daarover is ; de minder
rijke bronnen zullen wij hierna, des noodig , aan-