Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hl
gedeelte in Zwitserland zijn achtergebleven, niet
onwaarschijnlijk, ook Jarichs verzekert dit, met
bijvoeging, dat velen der Friezen , reeds in Italië
achtergebleven, aldaar den dood vonden, waarom
de overigen zich in de bergen van Zwitserland
verscholen. Meer opheldering kan ik over deze
sage niet geven.
Het is bekend, dat nog behalve de genoemde,
verscheidene andere volksverhuizingen uit Friesland
hebben plaats gehad, min gewigtig echter voor
het doel van dit werk. Wij verwijzen derhalve
, naar de schriften van Wersebe cn Meerman en gaan
verder.
§. 6.
De verhalen van Ivo Hopper en Iglo Tadema,
in onze verzameling volgende, zijn twee familiesa-
gen , welke geene nadere opheldeiing behoeven.
Men ziet er uit, hoe reeds in vi'oegere eeuwen,
sommigen den doorbi-aak der Zuiderzee voorzagen,
zonder middelen te weten om dien te keeren. Het
Verhaal nopens Tadema , dat uitvoerig door Occo
en Schotanus 1) geboekt is, biedt den vaderland-
schen dichter eene belangrijke stof voor een oor-
spronkelijk treurspel aan. Wij bezitten nog bijna
geene dramatische dichtstukken uit onzen heiden-
l) Occo Scarl. Kron, bl. ao. SchoUnus , Beschr. end
Kron. 1 ait de Ileerlgckh. van Frieslandt , lil. 247. Deze
scliiijver is rijk iu bijzotiderheden.