Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
meld, zoödat ik de waarheid des verbaals niet be-
slissen kan.
Belangrijker is het verhaal nopens de twee landver-
huizingen der Friezen naar Zwitserland; de eerste
ten jare 111 voor Christus, bij gelegenheid van den
heirtogt der Cimbren en Teutonen (die alle daartus-
schen liggende volkeren meesleepten) naar Italië;
de tweede ten tijde van Karei den Groote. Zinrijk
is ook de afleiding der Zwitsersche namen, en niet
onwaarschijnlijk. Caesar kende reeds de Zurichers
onder den naam van Tigurini, dat uit Surichini
verbasterd zijn kan 1), en het volk droeg reeds
dien naam en de Zwitsers in 't algemeen dien van
Helvetii, ten tijde des Cimbrischen oorlogs 2). Wes-
tendorp wil, dat de Zwitsers ook deze overlevering
van hunnen Frieschen oorsprong hebben, waarbij
hij Jarichs aanhaalt, die mij onbekend is 3), Mone
daarentegen beweert, dat zij zich van de Zweden
afgestamd wanen 4); misschien is dit van vei'schil-
lende Zwitsersche stammen te verstaan, want de
Cimbren kwamen uit Skandinavie, of wel is deze
uitdrukking meer onbepaald.
De tweede togt der Friezen naar Italië is meer
zeker, en dat zij huiswaarts keerende, voor een
1) Caesar, de hello Gall. L. I. Gap. 12.
2) Mone, 'i'li. II. S.333. De afleiding vaa Helvetii uit
de Friesche woorden haele weij is echter niet zeer waar-
schijnlijk.
3) Jaarb. voor Gron. St. I. hl. g.
4) Gesch. des Heidenth, Th. II. S. 24o, waarbij hg
Stumpf, Schweitzcrchronik bl, 229 aanvoert.