Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
zekerheid het besluit opmaken , dat zich eene reeks
Van kustvolkeren, bij de uitlanders onder den al-
gemeenen naam van Saxen bekend, naar Brittanje
begeven hebben. Hieronder waren de Rugiers,
Jutten, Anglen , Saxen, Friezen en de bewoners
van Holland 1) , welke stammen reeds vroeger volks-
verbonden gehad hebben, die op de gemeene af-
stamming berustten. De Saxers, als de magtigsten,
schijnen den toon gegeven te hebben , en vandaar
is die naam in Engeland overgebleven , alleen nog
de Anglen hebben er den hunne behouden.
Wij gaan over tot eene andere volkplanting,
naar Indie of Ethiopië, waarvan de Friesche kro-
nijken melding maken 2). Zij had een geheel an-
der doel dan de vorigen, namelijk de uitbreiding
des Christendoms. R.odger (Ruggiero, Ogier) de
Deen, wien Joannes Praester in het jaar 794 ver-
gezeld zou hebben, is een der beroemdste paladijns
uit de tijden van Karei den Groote, en uit Ariosto
bekend. Of hij evenwel indedaad naar Indie ge-
gaan is, is mij niet genoegzaam gebleken. De
schrijver die door Hamconius als eerste bron nopens
deze zendelingsreis wordt aangehaald: Cappidus
Stauriensis, is, zoo hij al ooit bestaan heeft, thands
verloren, en bij Eginhard wordt Ogier niet ge-
l) Immers liet Goudtsche Kronijcxien , bl. 6. maakt vau
de Slaven als deelnemers ia dien togt gewag.
a) Hamconii, Frisia, pag. 71'et 92. Ook Veldcnaer,
Fascic. temp. Utr. i48o. p. i35. Vergel. over Ogier den
Deen, de (onechte) Kronijk van Tarpinus.