Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
135
wezen, daar de meesten met de Hooglanders verwant
zijn. Evenwel melden de Engelsche gescliiedsclirij-
vers, dat de Pieten, een Duitsch volk aan de
Noordzee wonende, eenen inval in Grootbrittanje
gedaan en zich in het noorden hebben nedergezet 1).
Misschien zijn bij deze Pieten ook Friezen geweesd;
de Schotten echter leiden hunnen naam af van ze-
kere voi'stin Scota, dochter eens Egyptischen ko-
nings. Intusschen straalt in deze Friesche sage de
kennis aan de Schotsche overlevering door, die een
deel der oude Schotten uit Spanje doet overkomen 2),
want ook Scottus kwam uit Biscaije. Om dit alles
kan ik deze sage niet als fabel verwerpen, hoewel de
waarheid daarvan even moeilijk te bewijzen is 3),
Behalve deze koloniën zou ook Holland hare be-
volking aan Friesland verschuldigd zijn ; Olennius
1) Kapin ïhoyras, Abr, da Vhist. d"Anghterre^ Amst,
1750. Vol. ï. p, 8, Ook. de golf hij Edinibuvg lieetle nog
lang de Fritsrhe zee. Beda daarentegen leidt de Pieten uit
Scythie af 11, BccL Gent. Angh 1. i.
2) Mone t. a. pl, Th 1. S. 19.
3) Ook Tacitus had deze overlevering vernomen. Zie
VitaAgric» C. 11. De Schotsche sage is meer nitgewerkt;
dertig schepen stevenden uit Spanje , waarvan negenentwin-
tig bij een aanval op een glazen toren met spookverschij«
ningen in zee, te gronde gingen, en hel eenig overgebleven
schip Ierland bevolkte. Mone, Th. I. S. 19. Verg. Wes-
tendorp, Verh* ouer de Hunebedden, Gron, 1822. bl. 278.
waar hij uit de berigten der Welsche Barden, behülve de
yolkplanlingen uit Spanje , ook eene uit Vijandereu optelt.
Bij Arioslo voeren de Zeeuwen oorlog in BisCaye. OrU Far.
C.IX. Sl.23.
Duca era dl Selandia e sene giua
Verso Biscaglia a guerreggiar coi Mori*