Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
mbekend 1); ook Frouwengast of Vrooneii bestaat
niet meer', doch de heugenis dezer koopstad is in
de oude schriften en gedenkstukken bewaard 2).
Westfriesland schijnt van ouds een eenhoofdig
bestuui' gehad te hebben, evenwel moet men be-
denken, dat niet het geheele gewest daaronder be-
grepen was; een gedeelte van Kinnem (Kennemer-
Jand), ook Waterland en later Egmond zijn onaf-
hankelijk geweesd. Dit rijk heeft echter reeds on-
der de eerste HoUandsche gi'aven een gedeelte van
hun gebied uitgemaakt, en is, niettegenstaande den
weerstand der Friezen, meer en meer Hollandsch
geworden, waartoe de doorbiaak van de Zuider-
zee, die het van 't overige Friesland scheidde, het
zijne heeft bijgedragen. Misschien ligt de oorsprong
dezer bezitneming in de afstamming van j^iederik 1,
van de vorsten van Nederfriesland.
5.
Behalve de Westfriezen zijn nog, zooals de sage
wil, verscheidene andere volkplantingen van Fries-
land uitgegaan. Eenigen dezer berigten zijn door
de kronijkschrijvers verzonnen, gelijk die van Chili
1) Wagennar, VaderU Hist. D. H. bl. 126. De brief
■wordt gevonden bij Miraeus, Cod^ donate piar» Cap. 4i.
Opar, Diplom. Tom. I. pag. Sa. Cbinnelosara is onbegrij-
pelijk , tenzij men Ilimelofara leze en aan Hyraeleferda bij
Stavoren deukc.
2) Soetebüoni, Oudheden van f roonen. Iladr. Jiinii ,
hat, pag. 284.