Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page

132
Nooi'dzee 1). Het verhaal van de tweede volkplan-
ting komt mij voor door de kronijkschrijvers niet
getrouw overgebragt le zijn; immers komen daarin
alleen Hollandsche dorps- en personennamen voor,
terwijl men toen gewis nog oud Friesch sprak, doch
de grond van het verhaal kan waar zijn. Opmer-
king verdient het, dat tot in later tijden Waterland
altoos een zonneleen gebleven is, behoorende aan
het huis van Persijn. Bewijst dit niet de gehecht-
heid der Friezen aan hunne onafhankelijkheid ?
Eindelijk toonen ook ettelijke dorpsnamen, die zui-
ver Friesch zijn, hunnen oorsprong duidelijk.
De aanvoerder der tweede volkplanting, Diederik,
koning Radbouds zoon, zou ik bijna voor een voor-
zaat der Hollandsche graven houden, die men wil,
dat van de Friesche koningen stammen. Hij stichtte
Medemblik, ter eere der Godin Medea, vergouden
beeld in de zon blikkerend, zoo men wil, der stad
den naam zou gegeven hebben. Eene fabel; de
oude naam is Medemelaclia ^ afkomstig van de ri-
vier de Leek, die langs de stad vloeit, en ik twijfel
zelfs aan de afleiding van den eigennaam Medea,
dewijl dan de tusschensylbe me overtollig schijnt 2).
In een ouden giftbrief van 985 wordt ook de stroom
Chinnelosara genoemd, doch deze is ons geheel
1) Zie Taciti, A-m. L.IV. C. 72,
2) Dit me zou echter ile oufl Friescbe afleidingsylbe ma
kunnen zijn, waardoor zij vph \oor- toenamen vormen,
b.v. van Sikko Sikkama , van Sjaard Sjaardema , van Sytsc
Sytscma enz. Ik durf echter uict bcsÜsscn. Medemclacha
zou dan beteekenen maagdenwater.