Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
vergaderde. Wij hebben uit de verschillende deswe-
gens levende sagen diegene uitgekozen, welke het
meest aan de vereischten van volksoverlevering vol-
deed ; behalve deze zijn er nog drie anderen in
omloop; volgens de eene zou zekere Trojaan of
Phrygier, Grunnus, volgens de tweede, Grunus,
zoon des Frankenkonings Antenor (378 jaar voor
Christus) de stichter zijn, terwijl de derde zeke-
ren Romein Gruno noemt, die het door hem aan
de Hunse gebouwde slot Gronenbuig noemde 1),
De laatste opgaaf heeft eenige ondersteuning in de
omstandigheid, dat onder de grondslagen der over-
. oude St. Walburgskerk Romeinsche munten gevon-
den zijn, doch in de daad is dit argument van ge-
ring gewigt. Men heeft dikwijls van het vinden
dusdaniger oudheden tot het verblijf der Romeinen
op deze of gene plaats besloten, doch is het niet
veel waarschijnlijker , dat zij door de inlanders op
dezen buit gemaakt, dan dat zij door de vreemde
krijgslieden daar zouden begraven zijn? Ook heeft
men in Groningen of Friesland geene Romeinsche
begraafplaatsen, het binnenland was hun luttel be-
kend 2), en er zijn geene omstandigheden hoege-
naamd van deze stichting des Romeins bewaard,
zelfs Ing dit gewest geheel buiten het gebied van
Rome en had geene bezettingen of iets dat daar-
naar zweemde. Wij kunnen ze dus gerust verwer-
pen. De twee overigen zijn evenmin aannemelijk;
1) Westendorp, Jaarb. voor Gron. St. I- 1)1. ig.
2) Wtslcndoi j) t. a.p, lil. 5 eu 10.