Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
Iiier doet zicli eene tweede \Taag voor: heb])en
wij in dien zin volkssagen? — De beantwoording
daarvan staat met eene andere vraag in verband:
is de sage overal dezelfde, of hebben oorsprong,
klimaat, landstreek, geaardheid, lotgevallen, over-
vloed of gebrek, vrede of ooi-log en duizend min-
dere omstandigheden invloed daai'op? Kan de mensch
in het Noorden eveneens gevoelen, denken, zich
ontwikkelen en uitdrukken als in het Zuiden? Kan
gevolgelijk zijne mythologie, zijne geographie, kun-
nen zijne zeden en gewoonten, zijne bezigheden
en daden van gelijken aard zijn, en verandert zelfs
de geheele sage niet, wanneer de volksstam van
landstreek, betrekkingen en zeden vei-andert? Kon-
den de Goden, die Griekenland uit vreemde ge-
westen overnam, zeiven wel hun eigenaardig bestaan
en karakter behouden? Moesten zij niet Grieksche
Goden worden? En heeft hetzelfde niet met alle
godsdiensten en mjthen plaats gehad ?
Kan derhalve de aard der säge niet overal de-
zelfde zijn, zoo moet ook de Nederlandsche over-
levering een eigendommelijk karakter bezitten , dat
in den aard des volks, in de gesteldheid van het
land cn het klimaat ligt, kortom dat geheel Neder-
landsch is.
Er woonde van onds in ons vaderland een stam,
die oorspronkelijk gebleven is en zich tot dezen
tijd toe slechts weinig met anderen vermengd
Jiee/'t , wiens wetten , zeden , levenswijs geheel ei-