Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
stroom, steenen of asch. De kronjjkschrijvers, die
van deze gebeurtenis melding maken, voegen er
tevens de verschijning van een draali bij, die zich
uit den krater in de lucht verhief, daar een half
um" rondvloog en weder in zijn hol terugkwam,
waar hij verdween. Zij hebben de oude poëtische
uitdrukking verkeerd opgevat, want hierdoor wor-
den alleen de golvende vlammen verstaan ; het is
eene uitdrukking, die in het Noorden nog gebrui-
kelijk is 1), en waarvoor men ook een rooden haan
zegt.
Uit dit verhaal blijkt overigens de zucht aller
volkeren in den kindschen tijd, om elk bijzonder
verschijnsel dichterlijk voortestellen, zelfs onze koele
voorouders eigen. De waarheid van hetzelve kan
slechts door eene naauwkem-ige beschouTOng van
het terrein beslist worden; wij geven dus ons ge-
voelen als eene bloote gissing op.
§. 3.
Thands komen wij weder tot eene stamsage, wel-^
ke echter veel min belangrijk dan de eerste is, en
slechts de stichting eener stad of liever van een
kasteel bevat, waaromheen zich allengs een gehucht
l) B. V. bij ïegnèr, Frithiofs saga. Stokh. 1827. S. io4.
Allt fórloradt! Ur halfbränd sal
eldröd hane sig svingar ,
sitter pa takets as och gal,
flaxar med Ib'sMi vingar.
14