Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
eei-ste eenvoudigheid mogelijk, ja niet onwaarschijn-
lijk is, dat zij niet tegen de opgaven der uitheem-
sehe schrijveren strijdt, mits men beiden met oor-
deel beschouwe, waarom de lateren onregt deden
ze zonder onderzoek geheel te vei^werpen en ein-
delijk dat echte sage, trouw bewaard, doorgaans
geschiedkundigen grond heeft.
§. 2.
Het volksverhaal dat in onze verzameling volgt, is
van een gansch anderen aard, en bijna eenig in
ons vaderland, waar de natuur schier nergens in-
drukwekkend is. Het bevat de melding van een
Frieschen volkaan, die in het begin onzer tijdre-
kening zou gewerkt hebben, en kan dus alleen
uit een naauwkeurig onderzoek van den grond op-
gehelderd worden. De geologie is echter hier te
lande venvaarloosd en mij zijn althans geene bron-
nen bekend, waaruit dit volksverhaal eenig licht ont-
vangen kan. Zelf in deze wetenschap een vi-eem-
deling en bovendien te Stavoren onbekend, kan ik
niet dan eenige gissingen geven.
De grond in den omtrek dezer stad is volgens
Staring eene kleilaag, met tusschenruimten van de
Eems tot aan de Schelde zich uitstrekkende I), eu
i) Staring, Spacimen Acad. de Geol, patriae. Lugd. Bat.
i833. pag. 19, Adoccidentemvero et septentrionem, strata
argillacea alluvialia , fare ubique in patria nostra. Dilu-
vium ab oceano septentrionali vel sinibus eius secludunt.
Cf. auctt. ibi laud.