Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
zeekapers, die overal op de Gallische kust stroop-
ten 1) en ook strijdbaar te lande. Door Corbulo
overwonnen, drong hij hun overheden en wetten
op, maar dezen schijnen zij weldra verworpen te
hebben 2), om naar hunne zeden en gebruiken te
leven. Voor het overige worden zij als een Duitsch
volk, maai- eenigzins afgezonderd, moedig en vrij-
heidlievend beschreven.
De kronijken hangen ons een fraaijer tafereel van
hun vaderland op. Toen de Romeinen er bekend
werden, hadden de Friezen het land reeds drie
eeuwen bewoond. Het was nog vol wouden, moe-
i-assen en wateren , maar steden , tempels, kastee-
len versierden het; Stavoren was reeds bemum'd;
het volk dapper maar bloeddorstig, de adel eenig-
zins beschaafd en onderwezen, maar dit onderwijs
strekte zich alleen tot vaderlandsche geschiedenis,
oudheden en krijgsoefeningen uit. De priesterstand
uit edelen gekozen, onderwees en stond de weten-
schappen voor, regtsduiding en kruidkunde waren
zijn uitstekend eigendom; de staatkunde was met
de godsdienst naauw vereenigd; de adel een af-
zonderlijke stand; de regering eenhoofdig, maar
bepaald; de wetten heilig en des wegens even als de
godspraken, in stafrijmen. Een tafereel, gunstiger
dan het Romeinsche, gelijk natum-lijk is, maar niet
geheel daarmede strijdig. Terpen en dijken worden
gemeld, en de vaste woonplaatsen iu Friesland,
1) Eigenlijk de Chuuci. Aan, XI. c. i8.
2) Ann, XI. C. 17.