Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
een anderen gevoerd hebben; dit vermoeden wordt
bevestigd door het verhaal van Strabo, dat Agram-
mes , behalve zijn eigen naam, ook nog dien van
zijne hoofdstad Palibothra voerde l), en de getui-
genis van Curtius omtrent Omphis, dat de naam
van het rijk ontleend werd 2). De overlevering
geeft vervolgens de redenen voor Friso's uittogt op,
en stemt daarin met Diodonis en Cm'tius overeen 3),
zoodat men twijfelen mag , of de kronijkschrijvers
dezen laatste niet te baat genomen hebben, om de
wankelende sage eenen glimp van historische waar-
heid te geven; echter wijkt Curtius daarin af, dat
hij de zonen des wettigen konings door den over-
weldiger, Agrammes vader laat dooden, doch mis-
schien is dit niet van allen te verstaan 4). Het
bevreemdt in het eei^st, dat geen der biographen
van Alexander ergens van Friso gewag maakt, die
hun toch bekend moest zijn, indien hij in het le-
ger van Alexander gediend had, doch men zal zich
niet langer daarover verwonderen wanneer men be-
denkt, dat de ons bekende en nog overige schrij-
vers, eerst eenige eeuwen na Alexander geleefd heb-
ben. Sandrocottus wordt echter door Strabo ge-
diff er ent occasions; a custom, which we have seen pre^
valent in our own times y both in Iran and Hindustan y and
which has been a source of great confusion»
1) Straho L. XV.
a) Curtius L. VIII. C. 12. T^axilen appellavere popula-»
res f sequente nomine imperium in quemcumque transiret*
3) Diodor. L. XVII. C. gS. Curtius L, IX. C.2.
4) Het berigt rust cukel op een verhaal van Porus aan
Alexander. Zie Plutarchus in Alex*