Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
Bij het ondernemen eener beschrijving van onze
Volksoverleveringen, of sagen, doet zich van zelf
de vraag op: wat zijn volkssagen ? Het meest vol-
doende antwoord scheen mij dit: orisuivere over-
leveringen van het leven en de daden der voor-
ouders in den harhaarschen staat en van hunne
betrekking tot de Goden of tot andere stammen,
benevens de ontginning des vaderlands. Deze de-
finitie bevat al hetgeen wij in deze verzameling zul-
len opnemen en scheidt sage van geschiedenis. Ia
sommige opzichten geeft de eerste meer, in anderen
minder. Zij behelst godenleer, geslachtsrekening,
heldenbedrijven, plaatsbeschrijving, zeden en wijs-
begeerte , maar alles in den sluijer der fabel of des
geloofs. Valt deze sluijer af, zoo ontstaat de ge-
schiedenis. De eene van natuur ligtgeloovig, meldt
wat zij verneemt, de ander boekt niets dan na vooi-
afgaand onderzoek; daarom is de sage pot Lisch, de
geschiedenis prozaïsch.
l