Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
>119
bekend; de geleerden bespotteden de volkssage, om-
dat zij ze voor ongerijmd hielden; zij hield nogtans
stand en wordt door de ontdekkingen onzer eeuw
geregtvaardigd. Wordt dan het verhaal niet dus-
doende in zijnen eersten grond waarschijnlijk. Ook
in de godsdienst, zeden en wetten der Friezen is
overeenstemming met die der Inders, maar deze is
niet minder met de meesten der bekende natiën.
De leerstellingen der heilige getallen, de Goddelijke
drieëenheid, de geheimen der priesterkaste, hunne
uitsluitende bevoegdheid tot wetduiding enz. vinden
wij in den geheelen Japetischen, ja zelfs in den
Semitischen stam weder, hieruit is dus alleen een
argument voor de afstamming van allen uit een ge-
slacht, geen bewijs voor de afstamming der Fi iezen
uit Indie te trekken.
Echter zou men juist om deze betrekking der
heilige getallen tot de sage, deze voor geheel fabelachtig
kunnen houden ; wij vinden namelijk drie landbevol-
kers en stamvaders, evenals in de oudste Duitsche
overlevering omtrent Mannus; Friso had weder %even
zonen; ook geven de kronijken %even vorsten en
%even hertogen van Friesland op, dat zelf in %even
zeelanden verdeeld was. Ik erken, dat deze tegen-
werping niet geheel ongegrond is, doch evenmin
als wij de geschiedenis der %even koningen van
Rome, hoe opgesierd zij soms is, geheel verwer-
pen , zoo kan ik ook geenen genoegzamen gi-ond ter
verwerping der Friesche sage vinden, schoon ev
verdichting in herkennende.