Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
>117
Bij de Saxen bestaat ook eene volkssagj, dat zij
uit het heir van Alexander komende, met 54 sche-
inen aan het JVooixlen vau Duitschland aanlandden
en zich daar in Pruisen, Rügen, Holstein en Saxen
nederzetteden. Mone beweert dat deze overleve-
ring van Keltischen oorsprong is, evenals de Bei-
jersche, omdat de Duitsche sagen niet verder dan
tot de Zwarte Zee, de Keltische lot in Indie komen.
De Friesche stamsage bewijst het tegendeel, en zoo
zien wij dan eene overeenkomst op dit punt tus-
schen Friezen , Saxen en Beijeren, die wij ook in
de taal, godsdienst en zeden waarnemen 1).
Uit dit alles mag men dus besluiten , vooreerst,
dat de overkomst der Friezen uit Indie mogelijk
was, en ten andere dat de gedachtenis dezer af-
stamming in Germaansche volksverlialen leefde.
Zien wij dan nog of deze togt waarschijnlijk is. —
Was Friso volgens de overlevering koning der
Gangariden en Prasiaten te Polibothra? Ik geloof
te kunnen aannemen, dat dit gedeeltelijk geleerde
verklaringen zijn. SufTridus Petri erkent dit 2),
en daarenboven zijn hier geene oud-Indische maar
Grieksche namen; de overlevering echter moest als
van Indischen oorsprong inheemsche namen noemen ;
1) Moue gelooft, dat deze sage slechts dc zwerftogfea
der Saxen betreft, eu dat zij (volgens eene oudere siipr)
oorspronkelijk uit het Hartsgebergte waren. Ik zou eer
uanuemen, dat bet ovcrleveriugen van twee verscbiHende
sfammeii zijn, eu dat het verhaal vau Alexander tot de
noordelijke Saxen behoort,
a) De Orig. Fris, pag. 55fï sqq»