Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
oevers van den Ganges woonden, zieh door geheel
Europa verspreid? Ter zee zelfs kon de togt zeer
goed rondom Afrika geschieden; immers dit we-
relddeel was reeds meex'malen door de Phoeniciers
omgezeild 1), en Alexander de Gi'oote had in Indie
zijnde het plan aldus terug te keeren 2). Zelfs
vindt men, dat ten tijde van Q.MetellusCeler, in
in het jaar 59 vóór Chiistus Proconsul in Gallie,
eenige Indianen door stormen uit de Indische in
de Duitsche zee zijn gekomen en in Germanie aan
land gegaan 3). Ja, de ouden zeiven schijnen eeni-
ge overleveringen nopens de afkomst der Germanen
uit het Oosten gehad te hebben.
Wanneer men bovendien de Grieksche mythen
inziet, vindt men melding van de togten van Bac-
chus met zijn gevolg door Indie, en de omzwer-
vingen van Hercules worden ook ver genoeg uitge-
breid.
Het is waar, men vindt bij de Sanskritsche
schrijvers geene blijken, dat de Indiërs ooit verre
krijgstogten ter zee ondernomen hebbend), doch
wanneer handelx'eizen ter zee verscheidene jaren du-
ren, waarvan Heei-en t.a.pL een voorbeeld opgeeft,
i) Herodotus, L. IV. C.42.
a) IMutarchus, in Alaxandro.
3) Corn. Nepos laud. a Plinio, Ilist, Nat* L. 11. C. 67.
et a Pomp. Mela L.III. C. 5. Varro mnakt ook melding
van Perzische volkplantingen in Spanje , bij Plinius //. N,
L.III. C. I.; ook was er een stam die Oretaui eu ook
Germani genoemd verd. ibid. C. 5.
4) Herren, Ideën, Th. 1. Ablh. 3. S. 543. Gült. 1824,