Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page

weert dan vooreerst het ongerijmde van zulk eenen
togt, daar Friso, zich uit Indie naar Thracie be-
gevende, dwars door eene menigte volken, woestij-
nen en gevaren moest heen worstelen, hetgeen hem
bij zijne geringe hulpmiddelen nimmer gelukken
kon, te meer daar hij bij de overige Indische stam-
tnen gehaat was. » Maar waarom, gaat hij voort,
» indien Friso zijn vaderland wegens Agrammes
» verlaten moest, begaf hij zich niet eer naar Per-
» zie of elders in Azie, dan naar een geheel on-
» bekend oord, aan de andere zijde des aai-dbols?
» Wie kan ook gelooven, dat hij te Athene zou
» geweesd zijn en Plato gehoord hebben, dien zelfs
» niet alle Grieken verstonden? en wat zijn hu-
» welijk aangaat, wie heeft ooit van eene HiUa,
» dochter van Agathocles, gehoord? behalve dat
» deze opgave met de chronologie in strijd is. En
» hoe kon Friso in dien tijd zulke gi'oote zeereizen
» ondernemen? Pudet et taedet nugarum tam
» inanium!"
Hierop laat zich nogtans aanmerken, dat juist in
de oude tijden de verste volksverhuizingen plaats
hadden, gelijk uit de berigten van Herodotus en
Diodorus blijkt. Wai-en niet ook Phoenicische
volkplantingen in Spanje gevestigd, en hebben niet
zelfs in later tijd de zoogenoemde Heidens (Zigeu-
ner , Bohemiens , Gypsies), die volgens de nieuw-
ste nasporiugen 1), even als de Yriezen, aan de
i) GrelmaDS , Versuch über die ZigeuneT. Verg.Lejeune ,
Naspor. over de verspr. der talen , D.I. bl. i38. Delft 1826.