Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
volgens hetwelk de'Friezen zouden afstammen van
de reuzen uit Brittanje 1). Doch daar deze sage
tevens meldt, dat zij het land weder verlieten, mo-
gen wij dit herigt, als niet op de Friezen ziende,
voorbijgaan; naderhand, bij de beschouwing dei-
Hunnen en Slaven, zullen wij er op terugkomen.
Wij behouden dus nog aUeen de overlevering,
die de Friezen uit Indie doet afstammen. Deze er-
kennen wij als volkssage; trouwens zij wordt reeds
bij de schrijvers der middeleeuwen, Cappidus Stau-
riensis en Occo Scailensis, twee Friesche kronijk-
schrijvers uit de tiende eeuw, gevonden, en Alvi-
nus heeft in de vijftiende, deze sage uit oud Frie-
sche i'ijmen vertaald: ook was zij toen onder het
volk nog algemeen bekend 2). Voor het overige
heeft dit verhaal alle kenteekenen van volksfabel en
is het uitvoerigste van allen, welke ons zijn voor-
gekomen.
Doch nu doet zich de gewigtige vraag op: in
hoeverre is dil verhaal waai-, waarschijnlijk of mo-
gelijk? De latere geschiedschrijvers, zooals Sjoerd
en vooral Emmius hebben het als geheel verdicht
verworpen; zien wij in hoever hunne bedenldngen
stand houden en of er ook nog andere argumenten
tegen aangevoerd kunnen worden. Emmius 3) be-
1) Beninga, Chronijk van Oostvricsland, bl. 8. Suffr,
Petr. deOri^.Fris. pag. 219.
2) Suffr. 1'etr. de Script. Fris. pag. S7 et 60. et du Origt
Fris. pag. 627. en Westendorp , bl, 22.
3) U. Emmius de Orig. et jintiq. Fris. achter zijne Ilist.
rer. Fris.