Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
sehe Letterkunde mei de meeste bereidtmlligheid
mij hunne belangnjke aanmerkingen medegedeeld
hebben, waarvan ik doorgaans met dankbaarheid
gebruik gemaakt heb, terwijl ook daar waar ik
meende van hen te mogen verschillen, hunne be-
denkingen mij aanleiding gaven mij duidelijker
uit te drukken of meer doelmatige bewijsgronden,
voor mijn gevoelen, te zoeken, zoodat niijn arbeid
daardoor in allen gevalle gewonnen heeft.
De min gekuischte stijl die men hier en daar
niet te onregt berispen zal, wil ik geenszins ver-
ontschuldigen, Bij de gedurige veranderingen,
bijvoegselen en doorhalingen, die bij een dergelijk
onderzoek altoos plaats hebben , zijn som7nige
jierioden min zamenhawjend of stootend gewor-
den , ik ben echter overtuigd dat de lezer door
den /-ijkeren inhoud daarvoor eenigziiis schadeloos
zal gesteld worden , terwijl ik ook aan den an-
deren kant hooj), dat de door mij gevolgde in-
rigling om de sagen zelf, zfjo als zij voorkomen
vooraf te laten gaan en de ophelderingen over
elk derzelven daarna te geven, bijval zal vinden,
vermits daardoor de draad des verhaals niet on-
ophoudelijk afgebroken wordt en de naspo7'ingen
zeiven dieper in de zaak kumien indringen. Ik
heb daarbij altoos mijne bronnen opgegeven, ten
einde zij, die lust mogten gevoelen dit onderzoek
voort te zetten den toetssteen mijner stellingen
gereed zouden vinden en de brorinen kunnen raad-
plegen waaruit de herigten over onzen heiden-