Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
Frisius, den zoon des Frankenkonings Clogio, die
herwaart met eene volkplanting gezonden werd,
onder voorwaarde van den Franken ondei'danig te
zijn 1). Deze sage heeft, gelijk Westendorp teregt
opmerkt, een Frankisch voorkomen, en is ook, zoo
ver ik weet, het eerst door Hunibald, een Duitschen
monnik, voorgedragen, terwijl de oudste Friesche
kronijken er van zwijgen 2).
Weder anderen noemen als stamvader den Tro-
jaan Grunus of Grimius, welke met eene volkplan-
ting Phi-ygiers, 453 jaar vóór onze tijdi-ekening, in
Duitschland zou aangekomen zijn, zich zeewaart
uitgebreid, Groningen gebouwd en aldaar een tem-
pel gesticht, en vervolgens ook Friesland zou be-
volkt hebben 3).
Ofschoon de sagen nopens Troje reeds zeer vroeg
onder de Germanen rondgedwaald hebben 4), meen
ik toch deze voor later te mogen houden, of ten
minste niet als Friesche volkssage te kunnen aanne-
men. Vooreerst rust zij te veel op middeleeuwsche
etymologie, en ten andere komt zij niet in de aller-
oudste berigten voor. Misschien is zij vau Saxi-
schen of Fi'ankischen oorsprong.
Eindelijk bestaat er nog een zeer oud verhaal.
i) Suffr. Pelr. 11, pag. 238.
a) Vcrgel, Mone, Gesch. des Heidenth. Th. 11. S. ng.
5) Suffr. I'etr. 11, pag. a4l. Westendorp, Jaarb., St, I.
bl, 8. Guiccinrdini , Vescrizione di tutti i poesi bassi.
4) Mone, Gesch. des Heidenth. im N. Europa, Tli. 11.
S. lig.