Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
Asega of Azinga geheeten, van het Wilkeu geslacht
en een der eerste Friezen dezes naams, (of vol-
gens eene andere lezing: een, die van Widekinds,
des eersten Azings geslacht was,) herinnerde in dien
nood zijne togtgenooten aan eene leeiTede van Wil-
lebrord, nopens de verschijning van Christus na
zijne opstanding, aan zijne in dinik en kerker le-
vende vrienden. Hij stelt voor diens tusschenkomst
interoepen. 't Geschiedt, en onder hun gebed
vertoont zich achter in het schip een dertiende
man, aan de overige twaalf geheel gelijk, met een
kromhout in de hand, die hen weder in de haven
terugbrengt. Als zij nu te Eeswei aan land gegaan
waren, wierp hij het kiomhout op den grond en
terstond ontsprong aldaar eene bron, te Axenthove,
waaruit zij zich allen verkwikten. Toen leerde hij
hen en gaf hun in, welke regten zij, ter voldoe-
ning aan het keizerlijk bevel zouden uitkiezen en
beschrijven; dit gedaan zijnde verdween hij. Zij
kozen daarop het landregt hen door Maria's Zoon
geleerd, 't Werd Keizer en Paus voorgelegd en van
beiden goedgekeurd. Daarom moeten er in het
land dertien Azingen zijn, welke te Axenthove en
Eeswei vonnis wijzen.
BRONNEN.
Oude triesche Watten., Deel I. Leeuwarden 1782.
Ëcniilga , Chrongi van Oostfriesland,