Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
lijke schepters, kruiswijze gelegd, en in het midden
een schoon edelgesteente van cynober, dat is, gi'oen.
Deze jongeling vyas geheeten Elias (of Aelius), ko-
mende uit het aardsche paradijs, dat sommigen den
Grad noemen.; hij zette voet aan land te Nijme-
gen , onder den burg, en begeerde BeaU-ix te spre-
ken. Zij , dat vernemende, trad den burg af, sprak
hem vriendelijk aan, heette hem welkom en ge-
leidde hem in hare woning, en geen wonder, want
de volgende schildering wordt van hem gemaakt:
He was de niedlichste Man, die man sien muchle,
■und was sehr groit, und schoin van personen
und van lieve, bei nae off id ein gygant gewest
were, und was och stolt van moede und sehr
fröm ter handt. Ook behaagde hij haar zeer wel,
te meer daar hij verzekerde, dat hij gekomen was
om haar land te beschermen, en om hare vijanden
te verdrijven. Tot nog grooter geluk had Beatrix
reeds te voren gedroomd, cn was daarbij gewaar-
schuwd , dat die schoone jongeling komen zou,
dat hij haar man zou worden, en dat uit dat hu-
welijk een gelukkig en zegevierend kroost zou ont-
spruiten. De verzekeringen van Elias stemden met
dien droom overeen en het huwelijk kwam tot stand,
echter onder voorwaarde van den kant van Elias,
dat zijne vrouw nooit naar zijne afkomst vi-agen
moest, want dat zij hem andei-s dadelijk verliezen
zou. Hij hield in alles woord en versloeg alle zijne
vijanden, dus hij bij Vorsten en Heeren zeer ge-
zien was, hetwelk keizer Theodosius bewoog hem
7