Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
■rn
scAcw voortijd geput moeten worden; %oó veel mtj
imgelijk xOaSy fteb ik de ooispronkelijksten ge~
raadpleegd en tvaar dezen of dubbelzinnig, of
moeilijk te verkrijgen of beslissend in heure uit-
sj}rakc7i waren, gewoonlijk den tekst er bijgevoegd,
iets waarvan vien het nut ligtelijk %al inzien.
Een opstel van den Heer Staring over sporen
van heidensch bijgeloof in hel Zutphensche, kwam
mij, hoezeer ik het bij naam kende, te laat ter
hand, om daarvan gebruik te kunnen maken. De
volkspi'ookjens, daarin vermeld, b.v. dat in zeke-
ren poel Jen Spallerszomp genaamd, een groo-
te paardenkribbe van steen zou schuilen; dat in de
kersnacht [het heidensche Joelfeest) Derk met den
beer i-ondrijdt; en de overleveringen van den Wa-
terbullebak en de Heggemoeder, d. i. heksenmoe-
der, [welligt de Queen Mab, the Fairies midwife
van Shakspeurè) dragen den schijn van oud hei-
densche overblijfselen; van den Schelleguurkens-
bslt zou ik zul/is niet durven verzekeren, ofschoon
het mogelijk is. Zoo zou men misschien ook op-
merkzaam kunnen maken op het de^ikbeeld, dat in
onze oude volksliedere?!, even als in de Duitsche,
zoo gedurig voorkomt, dat de nachtegaal van lief-
de zingt en de klagten der minnenden aan eikan-
deren overbrengt, waarover men Iloffmanns Ho-
rae.Beig. ka7i nazien.
En hiermede geef ik dan dezen arbeid met alle
zijne verdiensten en gebreken aan het oordeel der
lelterkimdigen over, met den opregten wensc.h, dal