Auteursrechten

Deze website is een publicatie van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankwet van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten ('content') zijn voorbehouden aan de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en/of aan de overige rechthebbenden. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of commercieel te exploiteren is niet toegestaan zonder toestemming van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en de overige rechthebbenden.

Personen die menen auteursrechtelijke aanspraken te hebben, kunnen contact opnemen met de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam is ontstaan.