Eenvoudig zoeken

Met eenvoudig zoeken, wordt gezocht in zowel de volledige tekst van alle boeken in de collectie, als in de metadata van de boeken (titel, auteur, uitgever, etc.). Wanneer op meer dan één term wordt gezocht, wordt gezocht naar boeken waarin alle ingevoerde zoektermen voorkomen. Het is mogelijk om gebruik te maken van de jokertekens '*' en '?'. De '*' staat voor een willekeurige reeks karakters, de '?' voor precies één karakter. Bijvoorbeeld: "godsdienst*" vindt "godsdienst", "godsdienstig", "godsdienstonderwijs" etc., "lond?n" vindt "London", "Londen".
Gebruik quotes (") om te zoeken op een exact zinsgedeelte.

Geavanceerd zoeken

Met geavanceerd zoeken, is het mogelijk om afzonderlijke zoektermen op te geven voor de volledige tekst en de verschillende metadatavelden zoals titel, auteur, uitgever, etc. Ook is het mogelijk om de resultaten te beperken op jaar van uitgave door het opgeven van een jaar in "vanaf" of "tot en met", of beide.

Voor de zoektermen op de volledige tekst zijn nog enkele extra opties beschikbaar: er kan worden aangegeven dat bepaalde woorden niet in de tekst mogen voorkomen door deze in het veld "Uitsluiten" op te geven. Ook kan worden aangegeven dat gezocht moet worden op boeken waarin alle opgegeven zoektermen voorkomen, of boeken waarin alleen één of meer van de termen voorkomen. De resultaatset kan worden verkleind (en over het algemeen relevanter worden gemaakt), door bij "Nabijheid" een getal te kiezen. Wanneer hier bijvoorbeeld "10" wordt gekozen, wordt alleen op boeken gezocht waarin de zoektermen in de volledige tekst op een onderlinge afstand van maximaal 10 woorden voorkomen. Net als bij eenvoudig zoeken, is het mogelijk gebruik te maken van de jokertekens '*' en '?' en zinsgedeeltes met quotes (") aan te geven.

Bladeren door de collectie

Met bladeren, wordt de volledige collectie weergegeven. De getoonde collectie kan worden verkleind door gebruik te maken van de filters aan de linkerzijde, zie ook "Zoekresultaten" hieronder.

Zoekresultaten

Pagina's met zoekresultaten tonen van elk gevonden boek een aantal gegevens, zoals titel, auteur, etc, en indien van toepassing ook enkele fragmenten met treffers. Wanneer op de titel van een boek wordt geklikt, wordt de inhoud van het boek weergegeven. Klikken op andere onderdelen (zoals auteur, taal, trefwoord etc.) voert een zoekopdracht op dit onderdeel uit. Wanneer op "Bewaar" wordt geklikt, wordt deze treffer tijdelijk bewaard in de zogenaamde "Bewaarset".

Aan de linkerkant van de pagina zijn filters beschikbaar, die een indruk geven van de resultaten en gebruikt kunnen worden om de resultaatset specifieker (en kleiner) te maken.

Bekijken van een boek

Wanneer op een pagina met zoekresultaten op een titel van een boek is geklikt, wordt de inhoud van het boek weergegeven. De standaard weergave is "eBook". Met de muis of het toetsenbord kan door de gescande pagina's gebladerd worden en er kan ingezoomd worden met de "+" en "-" knoppen. Wanneer van toepassing, is aan de rechterkant een balk met zoektermen die binnen het boek gevonden zijn beschikbaar, hiermee kan direct naar een pagina met treffers gesprongen worden.

Het is ook mogelijk de door software automatisch herkende tekst van de scans in te zien, inclusief "highlighting" van de zoektermen. Hiervoor kan bij "Bekijk als" voor "alleen tekst (OCR)" of "afbeelding en tekst" worden gekozen. Deze alternatieve weergaven zijn minder geavanceerd dan de "eBook"-weergave, maar bieden het voordeel dat de zoekresultaten ook binnen een pagina worden weergegeven, en maken het mogelijk om fragmenten van de automatisch herkende tekst te kopieren.