Achtergrond

Het project is gerealiseerd in het kader van Metamorfoze. Metamorfoze is het landelijk programma voor de conservering van het nationale papieren erfgoed uit de periode 1840-1950. Het papier van de gedrukte en geschreven bronnen uit deze periode wordt bedreigd door verzuring en valt daardoor uit elkaar. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW.

Links

Metamorfoze programma
Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam
Digitaal Productiecentrum